ШКОЛА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

      Обучението по английски език за деца се извършва по интерактивен метод, като за тази възраст е препоръчително да се акцентира върху лексиката. Обучението на децата е съобразено и с програмата по английски език в училище. Учениците задълбочават знанията, получени там и надграждат с много практически езикови упражнения, за получаване на трайни езикови умения. Осигуряваме на децата непрекъсната възможност за изява и така превръщаме пасивните им знания в активни умения.