ШКОЛА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИ В 7. КЛАС

      С цел успешно полагане на изпита за външно оценяване и кандидатстване след 7. клас предлагаме:

  •       -    подготовка за НВО и кандидатстване в гимназии, съгласно новите изисквания на МОН;

  •       -    работа в малки групи - до 8 ученика

  •       -    продължителност - занятията се провеждат веднъж седмично по три учебни часа

  •       -    пробни изпити