ШКОЛА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ПЪРВИ КЛАС – „ЧЕТА, ПИША, РАЗБИРАМ”

      Основната цел на курса „Чета, пиша, разбирам” е подпомагане на обучението по български език и четене в първи клас. Заниманията протичат в интересна игрова форма. По този начин децата се забавляват и неусетно овладяват техниките на четенето и писането. Успяват да се ориентират в звуково-буквената форма на българския език, разпознават основните езикови единици- текст, изречение, дума, сричка, звук. С ентусиазъм започват да развиват умение за правилно писане под диктовка.