Школа JUMP math - ЗАБАВНАТА МАТЕМАТИКА

      За деца от ПДГ, първи, втори, трети, четвърти и пети клас. JUMP math е учене без стрес и вредна конкуренция. JUMP math излиза от рамките на науката и се разпростира върху начина на учене през целия живот. JUMP math води децата към откривателство и способността да се докоснат до практическите знания. JUMP math кара децата да се забавляват, да бъдат ентусиазирани и мотивирани. Те повишават способността си за концентрация и учене. Водещ на школа JUMP math в „Учебно-творчески център”, Варна е Дороти Берова-сертифициран преподавател.