Школа „Да напишеш история или как да се научим да създаваме собствен текст”

      Школа за деца от втори, трети и четвърти клас. Силата на словото или как да научим децата да пишат и да повярват в собствените си възможности е целта на школа „Да напишеш история или как да се научим да създаваме собствен текст.” Стъпка по стъпка, детето, попадайки в творческа обстановка, придобива смелост и увереност. Използвайки игрови похвати, участниците откриват фантастични светове, където въображението ги води напред. Излизайки от границите, които са налагани от образователната система, ние отключваме творческия потенциал, който носи всяко дете, караме го да се чувства щастливо и безстресово да се справи с поставените за него препятствия. Играем и се учим заедно, героите оживяват и за да не бъдат забравени се появяват нашите истории.