ЛЯТНА АКАДЕМИЯ „СИНЬО ЛЯТО“

      1. Школа „Аз ще бъда в първи клас“

      Всяко занимание протича в два модула:

      o Модул „ JUMP math – забавната математика” - JUMP math e система създадена от канадския математик Джон Майтън, чрез която по артистичен и колоритен начин, абстрактното математическо знание се представя на децата на разбираем, забавен и интересен за тях език. JUMP math води децата към откривателството и способността да се докоснат до практическите знания. JUMP math кара децата да се забавляват, да бъдат ентусиазирани и мотивирани. Те повишават способността си за концентрация и учене. Децата се докосват до науката, придобиват задълбочени знания и умения още в най-ранна възраст.

      o Модул „Вълшебството на буквите”- Главната ни цел в обучението по български език е ограмотяването на децата. То се осъществява чрез използване на игрови техники, стимулиращи овладяването на представата за звук и буква. Децата придобиват начални умения да разпознават и пишат както печатни, така и ръкописни букви. Бъдещите ученици стават уверени в себе си и с нетърпение очакват първия учебен ден.


      2. Школа „Аз ще бъда във втори клас“

      Всяко занимание протича два модула:

      o Модул „Чета, пиша, разбирам” - Основната цел на модула е подпомагане на обучението по български език и четене след първи клас. Заниманията протичат в интересна игрова форма. По този начин децата се забавляват и доусъвършенстват техниките на четенето и писането. Школата „Чета, пиша, разбирам” излиза от рамките на класната стая и се пренася в чудния свят на книгите. Заедно ще прочетем книжките от препоръчителния списък за лятото, ще подобрим четивната техника, ще овладеем техниките за справяне с тестове по четене с разбиране. След преминаване на курса децата придобиват самочувствие, смелост и готовност да се справят с предизвикателствата, които ги очакват във втори клас.

      o Модул Математика – Основната цел на модула е усъвършенстване и задълбочаване на знанията, придобити в първи клас, подобряване на концентрацията и развиване на логическото мислене.


      3. Школа по състезателна математика за бъдещи второкласници


      4. Школа по български език за бъдещи третокласници и четвъртокласници

      Школата включва тренировъчни упражнения - четене с разбиране и развиване на уменията за писане на преразказ и съчинения.


      5. Школа JUMP math – забавната математика за ученици от пети клас

      Основната цел на курса е придобиване на нови знания с цел улесняване на усвояването на нови знания в пети клас.

      Авторът на методиката JUMP math е Джон Майтън, математик от Университета на Торонто. Зад абревиатурата JUMP – Junior Undiscovered Prodigies (в превод - млади неоткрити математически таланти) - се крие мотото:„Всяко дете може да е успешно!“. JUMP math е учене без стрес и вредна конкуренция. JUMP math излиза от рамките на науката и се разпростира върху начина на учене за цял живот. JUMP math води децата към откривателството и способността да се докоснат до практическите знания. JUMP math кара децата да се забавляват, да бъдат ентусиазирани и мотивирани. Те повишават способността си за концентрация и учене.


      6. ШКОЛА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ SCRATCH

      Обучението е насочено към ученици от втори, трети и четвърти клас.

      Учениците ще бъдат разделени на две групи: начинаещи и ученици, които са преминали първо ниво на обучение.

      Децата ще използват технологията Scratch, чрез която ще могат да създават свои интерактивни истории, игри и анимации. Освен техническите умения по способността за презентиране пред публика и работа в екип.


      7. Индивидуални уроци по математика и български език за деца от първи до четвърти клас.


      8. Арт академия „Пламък“

      Курсовете са насочени за деца от 4 до 12 години.

      Силата на изкуството или как да развием творческия потенциал, който носи всяко дете е, основната цел на курса ни по изобразително изкуство.

      Ние стимулираме развитието на въображението, креативността и абстрактното мислене. Курсът подпомага усъвършенстването на фината моторика, паметта и вниманието, усещането за цвят и хармония.

      Ще посетим музеи и галерии, за да ги преоткрием и преживеем. Ще изразим своите мисли, впечатления и чувства чрез използването на знанията за различните техники в изкуството. Ще развием усета за пластичност и сетивност.