ИНДИВИДУАЛНИ ЗАНИМАНИЯ ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

      „Пламък“ е и пространство, създадено, за да подпомогне родителите на деца с аутизъм и специални образователни потребности. При нас всеки ден те могат да намерят висококачествена професионална грижа за своите неповторими деца. Мултидисциплинарният екип от специалисти – невролог, детски психолог, логопед,кинезитерапевт, арт терапевт позволява да се използват множество взаимнодопълващи се методи. С цел социализиране на децата с аутизъм и други дефицити, център „Пламък“ организира съвместни занимания с деца внорма.