ИНДИВИДУАЛНИ ЗАНИМАНИЯ ЗА ДЕЦА ОТ 1. ДО 4. КЛАС

      Изборът „индивидуално или групово обучение” зависи от характеровите особености и нивото на знания на Вашето дете. Необходимо е добре да прецените конкретната ситуация. Индивидуалното обучение по БЕЛ и математика е съобразено с всички държавни образователни изисквания и се провежда от квалифицирани преподаватели на центъра.